Gwasanaethau gosod-yn-unig

 

Rydym yn adnabod y farchnad yng Nghaerdydd - dyna pam bod ein prisiadau mor ddibynadwy

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

  • Prisiad o’r eiddo yn rhad ac am ddim
  • Marchnata helaeth o’ch eiddo
  • Ymweliadau â'r cartref yng nghwmni aelod o’r tîm 
  • Archwiliadau ar gefndir eich tenantiaid
  • Creu a chwblhau cytundebau i’r tenantiaid 
  • Ymdrin â'r holl ddeddfwriaeth angenrheidiol

Prisiad o’r eiddo yn rhad ac am ddim

Rydym yn adnabod y farchnad yng Nghaerdydd - dyna pam bod ein prisiadau mor ddibynadwy. Rydym yn cynnig ein gwasaneth prisio ar gyfer yr holl eiddo rhent, yn rhad ac am ddim heb unrhyw ymrwymiad. Mae ffioedd cystadleuol dros ben os byddwch yn penderfynu ein penodi. 

Hysbysebu ein heiddo

Yn Moginie James rydym yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i lenwi eich eiddo mor gyflym â phosib – nid yw cyfnodau gwag yn yr eiddo yn gwneud lles i neb. O'r arwyddion cyfarwydd ar du allan yr eiddo a rhestrau mewn cyhoeddiadau eiddo allweddol, i yrru rhybuddion trwy negeseuon testun ac e-byst i’n cronfa fawr o denantiaid posibl, ochr yn ochr â'n apps, gwefan arbennig ac amlygiad ar-lein helaeth trwy wanhanol byrth ar y we, gan gynnwys Rightmove, Zoopla a Primelocation ... mae'n deg dweud y bydd eich eiddo’n cael ei hysbysu’n eang! Yn ogystal, mae eiddo i’w rhentu yn ymddangos yn rheolaidd yn ein cylchgrawn chwarterol 48 tudalen sy’n cael ei ddosbarthu i 5,000 o gartrefi ar hyd y ddinas... amlygiad arbenig, ynte? 

Ymweliadau â'r cartref yng nghwmni aelod o’r tîm

Rydym wastad yn darparu ymweliadau yng nghwmni aelod o’r tîm, gan gynnwys apwyntiadau tu hwnt o oriau gwaith, 6 diwrnod yr wythnos. Po fwyaf o ymgeiswyr yr ydym yn eu cynorthwyo i weld eich eiddo, y cyflymaf y byddwn yn dod o hyd i'ch tenant perffaith.

Archwilio cefndir tenantiaid

Rydym yn archwilio cefndir ein holl denantiaid, gan cynnwys ymchwiliadau ar sgoriau credyd, sydd yn lleihau’r tebygwydd o ddewis tenant anaddas. Mae hyn wedyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod eich eiddo yn ddiogel.

Creu a chwblhau cytundebau i’r tenantiaid

Mae'r contract cyfreithiol-rwym rhwng perchennog a thenant yn gosod yn glir y cyfrifoldebau a chytundebau rhwng y ddau barti. Mae cytundebau tenantiaeth gwahanol, y mwyaf cyffredin yw’r Tenantiaeth Byrddaliad Sicr (AST) - fodd bynnag yn amodol ar eich amgylchiadau;  efallai y bydd angen i chi ddefnyddio’r Deddf Denantiaeth Cytundebol, neu hyd yn oed y Denantiaeth Sicr. Byddwn yn trafod eich gofynion yn fanwl ac asesu beth fyddai’r gytundeb mwyaf addas ar gyfer eich sefyllfa.

Delio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol

Fel asiantau profiadol, a reoleiddir gan ARLA ac ALMA, rydym yn medru ymdrin â'r ddeddfwriaeth angenrheidiol sy'n ofynnol ar gyfer gosod eiddo. Byddwn yn trefnu Tystysgrif Perfformiad Ynni, Diogelwch Nwy ac arolygiadau Diogelwch Trydanol ar eich rhan, yn ogystal â chasglu blaendal a'r ffi rhent cychwynnol.

* Gall taliadau ychwanegol fod yn berthnasol i rai gwasanaethau; cysylltwch â'ch swyddfa Moginie James leol i gael rhagor o wybodaeth.