Gwerthu – 10 rheswm i’n dewis ni

Rhag ofn eich bod angen rheswm i ddewis Moginie James i werthu’ch eiddo… dyma ddeg!!

  • Y grefft o negodi... byddwn yn sicrhau'r pris gorau posib ar gyfer eich eiddo
  • Cyrhaeddiad eang... gyda’n cyrhaeddiad marchnata helaeth mae eich eiddo yn cael ei hysbysebu yn bell ac agos. 
  • Asiantau gwych ... o’r funud y byddwn yn derbyn eich cyfarwyddiadau, rydym yn llwytho llunian o’ch eiddo i'n gwefan, apps ffonau symudol a phyrth eiddo... yn ogystal â thrydar... gyrru negeseuon testun... ac e-byst ... ac wrth gwrs, byddwn yn defnyddio’r hen ffordd ac yn ffonio ein cronfa helaeth o helwyr eiddo
  • Mynd gam ymhellach ... ymweliadau tu hwnt i oriau gwaith, 6 diwrnod yr wythnos? Lifft o'n swyddfa i’r eiddo? Gafael yn y babi wrth i chi edrych o gwmpas? 
  • Mae'r gair ar y stryd ... ond peidiwch â chymryd ein gair ni, edrychwch ar yr holl wobrau rydym wedi ennill
  • Wynebau cyfarwydd ... bydd eich cyswllt penodol yn gweithio hefo chi drwy'r broses, o osod yr arwydd i drosglwyddo'r allweddi
  • Symudiad hawdd ... gyda thimau penodol ar gyfer ein gwahanol adrannau, bydd yr olwynion yn symud cyn gynted bsygdd y fargen yn cael ei chgtuno. Ac os ydych yn symud ymhellach i ffwrdd, mae sicrwydd mai ni yw’r cynrychiolwyr RAN (Rhwydwaith Asiant Adleoli) yng Nghaerdydd. Dyma rwydwaith byd-eang o asiantau hynod broffesiynol sy'n cynnig cyngor arbenigol i'r rhai sy'n symud ar draws y DU a thu hwnt.
  • Mae cyfathrebu yn bwysig ... drwy’r pôst, galwadau ffôn, negeseuon testun, e-byst, Twitter a Facebook ... rydym mewn cyswllt cyson â'n cleientiaid
  • Gofynnwch i'r arbenigwyr ... mae ganddom wybodaeth fanwl am y diwydiant, sy’n cael ei gefnogi gan gymwysterau proffesiynol o ARLA, ALMA a NAEA ... rydym yn sicr yn gwybod ein stwff!
  • Ennill gwobrau ... Enillwyr Aur am Asiantaeth Gorau yng Nghymru 2013, Enillwyr Aur am Gadwyn Fach Oran yn y DU 2013, Enillwyr Efydd am Asiantaeth Fach Oran yn y DU 2013, Enillwyr Aur am Asiantaeth Oran yng Nghymru 2012, Enillwyr Arian am Gadwyn Fach Oran yn y DU 2012 ac Enillwyr Arian am Asiantaeth Oran yng Nghymru 2011 yng Ngwobrau Gwerthwyr Tai, wedi’en bleidleisio gennych ... chi!!

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein 10 rheswm yn ysbrydoli hyder yn ein gallu werthu eich eiddo yn gyflym - i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw.