Gwobrau

Mae enw da Moginie James am ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wedi cael ei wobrwyo ar hyd y blynyddoedd

 

Mae enw da Moginie James am ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wedi cael ei wobrwyo ar hyd y blynyddoedd  

Mae hyn yn cynnwys CADWYN ​​FACH O ASIANTAETHAU YSTAD GORAU YM MHRYDAIN.

Dywedodd Nick James y Cyfarwyddwr:

'Rwyf wrth fy modd ac yn falch o'r 3 gwobr rhagorol enillwyd yn y seremonïau ESTAS, ac ni allaf ganmol digon ar ein staff. Mae'r gwobrau hyn yn brawf o'u gwaith caled a'u proffesiynoldeb a’r gwasanaeth dydd i ddydd a ddarperir i'n cwsmeriaid ni.'

Y gwobrau ESTAS yw'r unig seremoni wobrwyo i asiantau tai ym Mhrydain sy’n cael ei benderfynu gan y cyhoedd. Caiff y gwobrau eraill eu dyfarnu gan goflenni hunan-gynhyrchiol a phaneli o feirniaid.

Mae Moginie James wedi ennill gwobrau cyson, yn llwyddiannus yn 2011, 2012 a 2013.

2015

Rydym wedi ennill Asiant y flwyddyn yng Nghaerdydd yn 2015 a bleidleiswyd gan raterAgent.

raterAwardsIcons-MoginieJames-Bronze raterAwardsIcons-MoginieJames-Silver raterAwardsIcons-MoginieJames-Gold

2013

  • Cadwyn Fach Oran ym Mhrydain – Enillwyr Aur (Gwerthiannau)
  • Gwerthiannau Gorau CYMRU - Enillwyr Aur (Cangen y Rhath)
  • Cadwyn Fach Oran ym Mhrydain – Enillwyr Efydd (Gosod)

Roedd yr arbenigwr eiddo, Phil Spencer yn cyflwyno’r digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Hilton Park Lane yn Llundain a dywedodd fod cyflawniadau Moginie James yn hynod werthfawr o fewn y diwydiant.

'Yr ESTAS yw'r gwobrau pwysicaf a mwyaf gwerthfawr yn y diwydiant gwerthu tai. Tydy hi ddim yn hawdd ennill ESTA, mae ennill un yn gofyn am waith caled dros gyfnod hir iawn o amser '.

Phil Spencer

2012

  • Gwerthiannau Gorau CYMRU – Enillwyr Aur (Cangen y Rhath)
  • Cadwyn Fach Oran ym Mhrydain - Enillwyr Arian (Gosodiadau)

2011

  • Swyddfa Gwerthiannau Gorau CYMRU - Enillwyr Arian (Cangen Cyncoed)