Gwybodaeth am Eiddo i Fyfyrwyr

Gwybodaeth am Eiddo i Fyfyrwyr 

Mae gennym 5 o swyddfeydd ledled y ddinas, ond mae ein swyddfa yn Cathays wedi ei lleoli'n gyfleus ar Cathays Terrace, sy'n gwasanaethu anghenion y myfyrwyr lleol

Mae Moginie James yn cynnig detholiad gwych o eiddo i fyfyrwyr ar draws y ddinas, bondiau diogel, rhestr eiddo llawn, ac wrth gwrs gwasanaeth rhagorol gan dîm Myfyrwyr MJ.

Mae gennym 5 o swyddfeydd ar draws y ddinas, ond mae'n ein swyddfa Cathays wedi ei lleoli’n gyfleus ar Cathays Terrace, sy'n gwasanaethu anghenion y myfyrwyr lleol. Mae gennym dîm ymroddedig o arbenigwyr gosodiadau i fyfyrwyr, sydd yn brofiadol, yn wybodus, yn gyfeillgar, ac yn bennaf oll, yn hapus i fynd gam ymhellach i wneud yn siŵr eich bod yn dod o hyd i'r eiddo gorau i chi. Ar gyfer ein eiddo a reolir yn llawn, rydym hefyd yn cynnig rhestrau eiddo llawn, bondiau diogel a – rhag ofn i chi gael damwain yn eich cartref – llinell gymorth cynnal a chadw 24 awr, yn ogystal â'n system FixFlo ar-lein i adrodd unrhyw broblemau cynnal a chadw.

Mae gennym ddetholiad gwych o eiddo myfyrwyr, o dai un-gwely, twt, i blastai Fictoraidd saith ystafell - ac wrth gwrs, bydd ein cerbyd 7-sedd yn mynd â chi i unrhyw ymweliadau yn rhad ac am ddim, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cysylltwch â ni heddiw ar 02920 345 345 i ddod o hyd i'ch lle perffaith!