Yswiriant Perchnogion

Mae Moginie James yn falch o weithio mewn partneriaeth gydag Asiant Sicrhau wrth ddarparu yswiriant arbenigol i berchnogion 

Mae perchnogion yn mentro wrth osod eu tai. Gall hyn gynnwys colled arian rhent tra bod gwaith atgyweirio ar yr eiddo neu ddifrod gan denantiaid, sydd fel rheol yn gynwysedig yn eu polisi.  

Mae’r Asiant Sicrhau (Agent Assure) yn rhan o’r broceriaid yswiriant mwyaf yn y byd, Arthur J Gallagher. Maen nhw wedi gweithio gydag ARLA a'r NAEA am 25 mlynedd, ac yn cael eu cymeradwyo fel darparwyr yswiriant. 

Gallwn drefnu i’r Asiant Sicrhau eich galw ar adeg sy’n gyfleus i chi, er mwyn mynd ati i drafod eich yswiriant a chynnig opsiwn amgen i chi.